• ନେକ୍ଟି ସଂରଚନା ଆନାଟୋମି |

  ନେକ୍ଟି ସଂରଚନା ଆନାଟୋମି |

  ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଏବଂ ଭଲପାଉଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଆସିଛି |WWI ପରବର୍ତ୍ତୀ ହାତରେ ଚିତ୍ରିତ କଣ୍ ies େଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1940 ଦଶକର ବନ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତ କଣ୍ ies େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1970 ଦଶକର ଚର୍ମର ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ହାରଟି ପୁରୁଷଙ୍କ ଫ୍ୟାଶନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି |ୟିଲି ହାର ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଟାଇର ଇତିହାସ (୨)

  ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ army ନ୍ୟବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଶୀତଳତା ଏବଂ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବ୍ୟବହାରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ହାରଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।ଯେତେବେଳେ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ରେଶମ ସ୍କାର୍ଫ ପରି ଏକ ସ୍କାର୍ଫ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଟଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଟାଇର ଇତିହାସ (୧)

  ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବାବେଳେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଟାଇ ବାନ୍ଧ, ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଶୋଭା ଏବଂ ସମାରୋହର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦିଅ |ଅବଶ୍ୟ, ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଥିବା ଏହି କଣ୍ ie େଇ, ସଭ୍ୟତାରୁ ବିକଶିତ ହେଲା |ସର୍ବପ୍ରଥମ ହାରଟି ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା |ସେତେବେଳେ ସ soldiers ନିକମାନେ ବୁଣା ହୋଇଥିଲେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂଗ୍ରହ |

  କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଭିଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବା ନବାଗତମାନେ ଅଛନ୍ତି |କେତେ ଲୋକ ସୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଜାଣନ୍ତି |ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଆସେ, ମୁଁ “... ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ |
  ଅଧିକ ପଢ
 • ପୁରୁଷ ଟାଇ ସପିଂ ଗାଇଡ୍ |

  ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପାରିକ ଗା dark ଗ୍ରୀଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଡେଟିଂ ଉତ୍ସବଗୁଡିକ ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଟାଇ, ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ସବଗୁଡିକ କଠିନ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇଡ୍ ଟାଇ ସହିତ ମେଳ ହୋଇପାରେ, ରେଟ୍ରୋ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଚାର ଟାଇ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ଧନୁ ବାନ୍ଧିବା ....
  ଅଧିକ ପଢ
 • ନକଟି ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ |

  ଏହା ସାଧାରଣତ su ସୁଟ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ବିବାହ ଏବଂ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ (ବିଶେଷକରି ପୁରୁଷ) ଏକ ମ clothing ଳିକ ପୋଷାକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ |ସାମାଜିକ ଶ iqu ଳୀରେ, ଏକ ସୁଟ୍ ଏକ ଟାଇ ସହିତ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍, ଯାହାର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ବେଲ୍ଟ ବାଲ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ୍ |ଯଦି ଏକ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ସ୍ ater େଟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଟାଇକୁ ପଛରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ